Thông báo nâng cấp hệ thống CyStack Platform

Email
CyStack xin được thông báo về kế hoạch nâng cấp phiên bản 2.0 của CyStack Platform. Trong phiên bản 2.0 này, chúng tôi đã đưa vào nhiều cải tiến đáng kể để mang lại nhiều giá trị hơn cho người dùng:
  • Giao diện người dùng hoàn toàn mới, khoa học và thân thiện hơn.
  • Bổ sung tính năng CyStack Protecting, tường lửa ứng dụng web cho phép ngăn chặn các cuộc tấn công và request độc hại.
  • Bổ sung khả năng Monitor Uptime từ nhiều vị trí trên thế giới, Monitor sự thay đổi của DNS và SSL Certificate.
  • Bổ sung các lỗ hổng mới cho CyStack Scanning.
  • Bổ sung các mẫu nhận diện mã độc mới cho CyStack Responding.
  • Và nhiều trải nghiệm người dùng mới.
Các mốc thời gian dự kiến
  • Nâng cấp từ phiên bản 1.0 lên phiên bản 2.0 Beta testing: 18:00 29/08/2018 – 24:00 31/08/2018. Trong thời gian này, việc sử dụng dịch vụ từ https://app.cystack.net sẽ gặp gián đoạn.
  • Trải nghiệm Beta Testing: 01/09/2018 – 01/10/2018. Khách hàng có thể sử dụng CyStack Platform phiên bản 2.0 Beta tại địa chỉ https://app.cystack.net. Nếu gặp bất kỳ lỗi hay vấn đề khó khăn nào trong quá trình sử dụng, vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay vào hòm mail contact@cystack.net hoặc qua số điện thoại 0243 2222 876.
  • Ra mắt phiên bản chính thức: từ 01/10/2018

Nhận những bài viết
chất lượng do chúng tôi chọn lọc

Email