DOWNLOAD REPORT

Báo cáo an ninh Website Quý 3 Năm 2019

Trong quý III năm 2019, hệ thống CyStack Attack Map đã ghi nhận 127.367 website bị tấn công và chiếm quyền điều khiển trên toàn cầu. Trong đó:

- Việt Nam thuộc top 10 các quốc gia bị hack website nhiều nhất thế giới trong Quý 3 với tổng số 2.523 trang web bị tấn công.

- So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng website bị hack tại Việt Nam tăng 113% - một con số đáng báo động.

- Nền tảng WordPress bị xâm phạm nhiều nhất, lên tới 69,1%.

Báo cáo An ninh Website là báo cáo định kỳ hàng quý được thực hiện bởi CyStack nhằm đánh giá mức độ và xu hướng tấn công mạng nhắm vào website trên toàn cầu. Tải về báo cáo này sẽ giúp bạn nắm được các xu hướng tấn công an ninh mạng và bảo mật website của mình tốt hơn.

Tải báo cáo ngay!    © Copyright © 2019 CyStack Security. All rights reserved.