Home Tài chính

Tài chính

Kĩ thuật Kiểm thử xâm nhập máy ATM

Kiểm thử ATM - Trong suốt những năm qua, hacker đã tìm ra nhiều cách tiếp cận khác...
Crowdsourced Security - giải pháp Bảo mật cộng đồng

Bảo Mật Cộng Đồng là gì? Lợi ích của giải pháp Crowdsourced Security

Bảo mật cộng đồng (Crowdsourced Security) là giải pháp tận dụng nguồn lực đám đông để cùng bảo mật cho một sản phẩm công nghệ của tổ chức, doanh nghiệp.
VNDC trien khai Bug Bounty tren WhiteHub

[VNDC Bug Bounty] Tăng cường bảo mật hệ thống blockchain với WhiteHub

Ngày 30/9 vừa qua, VNDC chính thức khởi chạy chương trình Bug Bounty trên WhiteHub, giúp tăng cường bảo mật hệ thống...

Nhận những bài viết
chất lượng do chúng tôi chọn lọc

  Bug Bounty là gì? Kiến thức cơ bản về Bug Bounty

  Bug Bounty là gì? Tìm hiểu về chương trình Săn Lỗi Bảo Mật Nhận...

  Bug Bounty là một chương trình bảo mật mà các doanh nghiệp kết nối với cộng đồng...

  Thank you for subscribing!

  A list of our best articles has been sent to your email address.
  Please check your inbox.