Home software

software

Lỗ Hổng Bảo Mật là gì? Tổng quan về Lỗ Hổng Phần Mềm

Trong lĩnh vực an ninh mạng, lỗ hổng bảo mật là một điểm yếu có thể bị khai thác bởi một tác...
Virtual Patching - vá ảo lỗ hổng

Virtual Patching là gì? Tại sao cần “vá ảo” lỗ hổng bảo mật?

Dữ liệu cho thấy 99% các cuộc tấn công mạng thành công lợi dụng các lỗ hổng đã công khai trong ít...
rủi ro bảo mật saas

7 rủi ro bảo mật thường gặp của phần mềm dịch vụ SaaS

So với On-premise software (phần mềm truyền thống), không thể phủ nhận mô hình SaaS có nhiều ưu điểm vượt trội như...

Nhận những bài viết
chất lượng do chúng tôi chọn lọc

Thank you for subscribing!

A list of our best articles has been sent to your email address.
Please check your inbox.