Home Fintech

Fintech

an ninh mạng Grab

Grab tiếp cận an ninh mạng như thế nào?

Mỗi doanh nghiệp có một góc nhìn và cách tiệp cận khác nhau với an ninh mạng. Tại Grab,...
Virtual Patching - vá ảo lỗ hổng

Virtual Patching là gì? Tại sao cần “vá ảo” lỗ hổng bảo mật?

Dữ liệu cho thấy 99% các cuộc tấn công mạng thành công lợi dụng các lỗ hổng đã công khai trong ít...
tomochain bug bounty x whitehub

TomoChain Bug Bounty treo thưởng tới 1500 USD cho Hacker Mũ Trắng tìm ra...

Mới đây, TomoChain - nền tảng và hệ sinh thái ứng dụng blockchain tại Việt Nam - đã khởi động chương trình...

Nhận những bài viết
chất lượng do chúng tôi chọn lọc

Tại sao Bug Bounty là giải pháp bảo mật phù hợp với SME và...

Bug Bounty là một xu hướng bảo mật nhận được nhiều sự chú ý trong thời gian gần đây. Các chương trình...
Crowdsourced Security - giải pháp Bảo mật cộng đồng

Bảo Mật Cộng Đồng là gì? Lợi ích của giải pháp Crowdsourced Security

Bảo mật cộng đồng (Crowdsourced Security) là giải pháp tận dụng nguồn lực đám đông để cùng bảo mật cho một sản phẩm công nghệ của tổ chức, doanh nghiệp.

Thank you for subscribing!

A list of our best articles has been sent to your email address.
Please check your inbox.