VNDC x CyStack: Hợp tác xây dựng két sắt tài sản số cho người Việt

CyStack hợp tác VNDC xây dựng két sắt tài sản số
Sau khoảng thời gian hợp tác triển khai các dịch vụ, sản phẩm an ninh mạng của CyStack cho hệ thống VNDC Wallet. Hôm nay, ngày 09/07/2020, VNDC và CyStack chính thức công bố hợp tác chiến lược vì mục tiêu phát triển VNDC Wallet trở thành két sắt an toàn dành cho cộng đồng người Việt,...

Thank you for subscribing!

A list of our best articles has been sent to your email address.
Please check your inbox.